-->

Welkom bij Wesselsz Gerechtelijke diensten

 

Slecht betaalgedrag kan uw onderneming behoorlijk frustreren. U heeft immers uw dienst geleverd, maar uw klant komt zijn verplichting niet na. Als zelfs na de incassofase nog niet betaald is, kunt u uw gelijk halen bij de rechter in de vorm van een vonnis. Met een (voor u positief) vonnis kan uw factuur door de gerechtsdeurwaarder geïncasseerd worden. Wanneer iemand tot het betalen van een som geld veroordeeld is, zal de Gerechtsdeurwaarder trachten  dit bedrag te innen. De invordering van een som geld kan inhouden dat de Gerechtsdeurwaarder zal beslag leggen op b.v. iemands loon, roerende of onroerende goederen. Zo'n beslaglegging op eigendommen kan gevolgd worden door een openbare verkoop.